پورتال خانه معلم استان اصفهان


   آدرس رزرو خانه معلم شماره یک اصفهان   eskan.medu.ir 

تسهیلات اسکان فقط برای استفاده فرهنگیان و منسوبین درجه یک آنان (همسر- فرزندان-پدر و مادر ) می باشد

حضور شخص فرهنگی در زمان تحویل اتاق الزامی است

همکاران فرهنگی ساکن اصفهان نمی توانند از رزرو اینترنتی استفاده نمایند.

مرکز مجاز است با توجه به شرایط خود رزروی را رد و یا تایید نماید

حداکثر اقامت در مراکز رفاهی سه شب می باشد

همراه داشتن کارت شناسایی سازمانی و یا معرفی نامه از اداره محل خدمت ( دارای عکس و کد پرسنلی و مشخصات کامل ) و شناسنامه همراهان ضروری است

تحویل اتاق طبق ضوابط اداره اماکن نیروی انتظامی خواهدبود

مراکز آموزشی رفاهی تعهدی برای واگذاری اتاق به افرادی که وجه  واریز نموده اما عملیات رزرو را تکمیل ننموده اند ، ندارند

درصورتیکه تعرفه اتاق ها در زمان مراجعه به هتل با تعرفه ارائه شده در زمان ثبت رزرو اینترنتی مغایرت داشته باشد ( افزایش یا کاهش ) مهمان تابع نرخ نامه جدید خواهد بود.

مدیریت مراکز رفاهی مجاز است تا 48 ساعت قبل از حضور شما در هتل نسبت به تغییر محل اقامت شما به هرکدام از مراکز رفاهی دیگر بعد از اعلام به شما اقدام نماید بدیهیست تسویه حساب مجدد درهنگام ترک هتل انجام خواهد شد. مهمان مجاز است در هنگام اعلام تغییرات انصراف خود را از مراجعه به هتل اعلام نموده و جهت استرداد وجه اقدام نماید.

درصورتیکه تعداد مهمانان از ظرفیت اتاق کمتر باشد مدیریت مرکز مجاز است اتاقی متناسب با تعداد مهمانان تخصیص دهد.

1391/2/3سایت مقام معظم رهبری