پورتال خانه معلم استان اصفهان

سفارش غذای مدارس گروهنامقیمت تعداد سفارش توضیحات
نوشیدنی هانوشابه5000
کباب هاچلو کباب کوبیده27000
کباب هاچلو جوجه32000
کباب هاچلو مرغ29000
کباب هاچلو کباب برگ28000
کباب هاچلو کباب کامل37500
پلوهاته چین مرغ33000
دسرهاخورش ماست22000
خورشیخورشت20000
پیتزا هاپیتزا35000
سایت مقام معظم رهبری